อุตสาหกรรมเคมี

ถุงสาน
  • เกลือบริสุทธิ์ 99.9%
    ขนาดบรรจุ 25/50 กก.
  • เกลือบริสุทธฺิ์ 97.5%
    ขนาดบรรจุ 25/50 กก.
  • เกลือบริสุทธฺิ์ 97.5%
    ขนาดบรรจุ 1000 กก.
ช่องทางการจัดจำหน่าย

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่

 
สำนักงานใหญ่

บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1016 ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02- 236-8962-8 ต่อ 18 หรือ 35

โทรศัพท์มือถือ  085-1113-259
แฟกซ์      02-236-8969
อีเมล์ sales_dept@trs.co.th

 

สำนักงานขายประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ขายภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วน)

146 หมู่ 3 ตลาดแค-พิมาย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์  (044)-917-109-11,(66) (044)-201-300-2
แฟกซ์      (044) 201-141 ต่อ 102, (044) 201-140 ต่อ 181
อีเมล์ sales_korat@trs.co.th