The Leader

in Refined Salt

ผู้นำ อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์

คุณภาพ

มาตรฐานระดับโลก

เทคโนโลยี

การผลิตที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์

ที่ทั่วโลกยอมรับ

ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

ที่ทั่วโลกยอมรับ

ผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค

เกลือบริสุทธิ์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

ใส่ใจ คุณค่าไอโอดีน

เราอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

เรามุ่งมั่น ผลิตเกลือบริสุทธิ์ ที่ขาว สะอาด มีคุณภาพ ตรงความต้องการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ TRS

ไอโอดีน ถือเป็นแร่ธาตุสำคัญในการสร้างไธรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาระดับสติปัญญาหรือไอคิว โดยฉะเพราะก่อนที่ทารกเกิดสมองของเด็กจำเป็นต้องได้รับไอ

เพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม TRS ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม