หน้าหลัก :บริษัทของเรา » ความรู้เรื่องเกลือบริสุทธิ์...

ความรู้เรื่องเกลือบริสุทธิ์

เกลือบริสุทธิ์

        บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกลือบริสุทธิ์รายแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชีย โรงงานตั้งอยู่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีกำลังการผลิต 1,550,000 ตันต่อปี ผลิตเกลือบริสุทธิ์คุณภาพสูง ขาว สะอาด บริสุทธิ์

 

เกลือทะเล

        เกลือทะเลทำกันมากในบริเวณใกล้ทะเล เช่น จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมากจะทำนาเกลือปีละ 2 ครั้ง  ในประเทศไทยมีอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลาประมาณครึ่งปี  ดังนั้นการทำนาเกลือจึงเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

 

        การทำนาเกลือใช้หลัก “การระเหยและการตกผลึก” โดยการให้น้ำทะเลระเหยไปด้วยความร้อนจากแสงแดดจนเหลือน้ำปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของเกลือจะทำให้เกลือเกิดการตกผลึกออกมา 

 

เกลือสินเธาว์

        ผลิตได้จากแหล่งน้ำเค็มลึกประมาณ 50 เมตร พบอยู่ตามพื้นดินแถบภาคอีสาน เช่น จังหวัดชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี  สกลนคร

       

 

     ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์เป็นส่วนสำคัญ  เหมาะสำหรับใช้บริโภคและการผลิตในอุตสาหกรรม  มีลักษณะเป็นผงหรือผลึกละเอียดสีขาวได้จากเกลือหินใต้ดิน หรือจากน้ำเกลือธรรมชาติและผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์

     เริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำเกลือดิบ เมื่อดูดน้ำเกลือมาจากใต้ดินแล้วจะนำน้ำเกลือดิบมาที่บ่อพัก เพื่อให้สิ่งปลอมปนและโลหะหนักซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายตกตะกอนสู่ก้นบ่อ  จนได้น้ำเกลือดิบที่บริสุทธิ์ จึงผ่านกระบวนการเคี่ยวเกลือและสะบัดน้ำออก

     ต้องเป็นเกลือที่มีเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 97% (บนมาตรฐานแห้ง) และเป็นผงหรือผลึกละเอียด สีขาว ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ และบรรจุในภาชนะที่สะอาดแข็งแรง ทนทาน ปิดสนิท และกันความชื้นได้

     มีเม็ดเกลือที่ขาว สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน ความชื้นต่ำ ทำให้มั่นใจในการนำไปใช้งานทั้งด้านอุตสาหกรรมและการบริโภคในครัวเรือน

     เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรรมห้องเย็น  อุตสาหกรรมซอสซีอิ๊ว  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์  ระบบน้ำในโรงงานและอื่นๆ อีกมากมาย  

     นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราหลายๆ ชนิด  มีส่วนประกอบของเกลือบริสุทธิ์อย่างที่เราคาดไม่ถึง เช่น น้ำยาล้างจาน แชมพู เป็นต้น 

มนุษย์

   - มนุษย์บริโภคเกลือทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การหมักปลา, ซีอิ๊ว, น้ำปลา, การปรุงอาหาร เป็นต้น

   - เกลือมีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

   - หากมนุษย์ได้รับเกลือเสริมไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะทำให้เกิดอาการคอพอก โรคเอ๋อ และทำให้ระดับสติปัญญา (IQ) พัฒนาต่ำกว่าปกติ และมีพัฒนาการทางร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ 

 

สัตว์

   - เกลือมีความสำคัญมากกับสัตว์เช่นเดียวกับมนุษย์

   - สัตว์กินพืช ได้รับเกลือจากการกินโป่ง เช่น ช้าง ช้างป่า เก้ง กวางป่า วัวแดง กระทิง เลียงผา หมูป่า เป็นต้น

   - ใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต  ตลอดจนการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์