ที่ตั้งของเรา

 

 

1) สำนักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร

      1016 ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

      เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

      โทรศัพท์  02-236-8962-8  โทรสาร  02-236-8969

 


2) โรงงานและสำนักงานขายภาคอีสาน จังหวัด นครราชสีมา 

      146 หมู่ 3 ตลาดแค-พิมาย ตำบลกระเบื้องใหญ่ 

      อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110