พัฒนาการของบริษัท

 • 2532

  คณะผู้บริหารตรวจสอบความพร้อมของโรงงานก่อนจะเริ่มเปิดสายการผลิตอย่างเป็นทางการ

 • 2534

  ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานบริษัทฯ และ ดร.เทียม โชควัฒนา ประธานบริหารเครือสหพัฒนพิบูล ผู้จัดจำหน่ายเกลือปรุงทิพย์ ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ปรุงทิพย์อย่างเป็นทางการ

 • 2536

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานคณะกรรมการการแก้ไขการขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ เสด็จเยี่ยมชมโรงงานและชมสายการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงทิพย์

 • 2537

  คุณสถิตย์ กาญจนวิสิษฐผล (ซ้ายผู้ก่อตั้งบริษัท จิ้วฮวด จำกัด

  ผู้ผลิตซอสหอยนางรม ตราแม่ครัว ให้ความไว้วางใจใช้เกลือบริสุทธิ์ TRS มากว่า 20 ปี

 • 2539

  ดร. บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง และคณะผู้บริหาร น้อมเกล้าถวายเกลือพระราชทาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองพระราชประสงค์ให้เด็กไทยฉลาดและไม่ขาดสารไอโอดีน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เถลิงสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

   

  โดยบริษัทฯ ร่วมกับ คณะกรรมการรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน (กระทวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย) จัดกิจกรรม "ทุกครัวทั่วไทย จะใช้แต่เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน "

   

  บริษัท อุตสาหกรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเกลือพระราชทาน จำนวน 1 ล้านซอง และนำไปแจกให้ประชาชนในเขตภาคเหนือ ซึ่งประสบปัญหาขาดสารไอโอดีน

 • 2544

  บริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานสีขาว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2544

  ได้รับการรับรองฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 • 2545

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

 • 2546

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

 • 2547

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP

 • 2550

  บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตเกลือบริสุทธิ์เป็น 1,550,000 ตันต่อปี

 • 2551

  ได้รับเครื่องหมาย  Thailand Brand  จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

 • 2557

  บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมาย  Thailand Trusted Mark   จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 • 2557

  วาระครบรอบ 25 ปีของบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด