เกี่ยวกับ TRS

     บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นคนไทยกับ บริษัท อาซาฮี กล๊าส จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นและบริษัท โซลเว่ เอส เอ จำกัด จากประเทศเบลเยี่ยม โดยมีบริษัท เกลือพิมาย จำกัด เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ มีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทำการผลิตด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย ตลอดจนเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้เกลือบริสุทธิ์ คุณภาพสูงได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย

 

     ในปัจจุบัน จัดเป็นโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและทันสมัยที่สุดในเอเชีย โดยมีกำลังการผลิตสูงถึงปีละ 1,550,000 ตัน