หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลือในครัวเรือน...

ผลิตภัณฑ์เกลือในครัวเรือน

  • เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน View »
  • เกลือสำหรับสระว่ายน้ำ View »
  • เกลือสปาขัดผิว View »

        ไอโอดีน ถือเป็นแร่ธาตุสำคัญในการสร้างไธรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาระดับสติปัญญาหรือไอคิว โดยฉะเพราะก่อนที่ทารกเกิดสมองของเด็กจำเป็นต้องได้รับไอโอดีนหากปราศจากไอโอดีนอย่างเพรียงพออาจมีผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กไปตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคคอพอก (Goiter) และโรคเอ๋อ

 

        บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ มีปริมาณไอโอดีน 20-40 มิลลิกรัม ต่อเกลือ 1 กิโลกรัม สารไอโอดีนจะถูกผสมลงในเกลือบริสุทธิ์เพื่อให้ได้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน