หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม...

ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม

 

      คุณทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนใกล้ตัวเรา ล้วนมีเกลือบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมไม่มากก็น้อย เช่น น้ำยาล้างจาน  แชมพู สบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม รวมทั้งเสื้อผ้าสีสันสดใสที่เราสวมใส่นั้น ก็เพราะคุณสมบัติของเกลือบริสุทธิ์เช่นกัน เกลือบริสุทธิ์จึงไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะการบริโภคเท่านั้น แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำแข็ง อุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ ฟอกหนังและหมักหนัง และอุตสาหกรรมทั่วไป ต่างจำเป็นต้องใช้เกลือบริสุทธ์ในการผลิต

 

  • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส View »
  • อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ View »
  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและระบบบำบัดน้ำ View »
  • อุตสาหกรรมทั่วไป View »
  • อุตสาหกรรมยา View »
  • ธุรกิจ SME View »
  • ธุรกิจสระว่ายน้ำ View »