อุตสาหกรรมน้ำแข็ง

     เกลือบริสุทธิ์มีคุณสมบัติช่วยควบคุมจุดเยือกแข็งในโรงงานผลิตน้ำแข็งได้ดี  ช่วยทำให้รอบการเติมเกลือช้ากว่าเกลือทั่วไป รวมทั้งใช้ปริมาณเกลือน้อยกว่า ทำให้โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก ประกอบกับเกลือมีความสะอาด ทำให้บ่อเกลือสะอาด ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการลอกบ่อเหมือนเกลือทั่วไปที่มีสิ่งปลอมปน ทำให้ตะกอนดินทรายจะไปเกาะติดตามขอบบ่อ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 

     1. สะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปนทำให้น้ำเกลือในบ่อใส

     2. ปลอดภัยจากการเกิดคราบตะกรัน  เนื่องจากมีปริมาณ แคลเซียม และแมกนีเซียม ในระดับต่ำ

     3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อน้ำแข็งให้ยาวขึ้น เพราะเกลือบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งสกปรกที่ก่อให้เกิด
         ตะกอนในบ่อน้ำแข็ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขุดลอกบ่อ

     4. ราคาคงที่สม่ำเสมอ ทำให้คำนวณต้นทุนได้ง่าย

     5. ง่ายต่อการเก็บรักษา ไม่เกิดปัญหาเกลือชื้นแฉะไหลเยิ้ม

 

กลุ่มลูกค้าโรงผลิตน้ำแข็งที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์

กรุงเก่าพัฒนาน้ำแข็งหลอด

 โรงน้ำแข็งกังวานสิน

กลุ่มโรงน้ำแข็ง เอ็ม.พี  นครราชสีมา

 โรงน้ำแข็งไกรวรรณวัฒนา

เก๋าไรซ์ไอซ์

 โรงน้ำแข็ง เจริญวัฒนา

เค.เค. ไอซ์

 โรงน้ำแข็งท่าเรือ

ซ.โลหะพัฒนากรุ๊ป (2000)

 โรงน้ำแข็งเพ็ชธวัช

ชลสิทธิ์เอนเตอร์ไพรซ์

 โรงน้ำแข็ง วังศาลา

น้ำแข็งซุนหลี 2555

 โรงน้ำแข็งแสงสูง ( รังสิต)

น้ำแข็งบ้านหมอ

 วังม่วงเอนเตอร์ไพรซ์

น้ำแข็งมหาราช

 วัฒนสาครไอซ์

น้ำแข็งรักษ์สุพรรณ

 ศรีมหาโพธิวารีเทพ

น้ำแข็งสะพาน8 (2008)

 สระบุรีวารีเทพ

น้ำแข็งสายทิพย์

 สำโรงไอซ์

บจก.กรเทพไอซ์

 อรุณรัชช์ วอเตอร์แอนด์ ไอซ์

บจก.อมรรัตน์น้ำแข็ง

 อุตสากรรมน้ำแข็ง ซี.เอส.อาร์

ปราจีนบุรีเทพ

 อุตสาหกรรมน้ำแข็งภิโญ รุ่งเรือง

เปล่า วอเตอร์ บอทเทิ้ล

 อุตสาหกรรมน้ำแข็งทวีวงษ์

ไพศาลยังมา 888

 เอ็ม. พี สระบุรี

ราชพฤกษ์ไอซ์

 หจก.แก่งคอยไอซ์

 และโรงผลิตน้ำแข็งชั้นนำกว่า 60 ราย

  • ผลิตภัณฑ์ View »
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายView »