หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม » อุตสาหกรรมหมักหนังและฟอกหนัง...

อุตสาหกรรมหมักหนังและฟอกหนัง

     การผลิตหนังดิบ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการปศุสัตว์ โดยในการผลิตหนังดิบ จะเป็นการนำหนังสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์มาผ่านกระบวนการถนอมหนังสัตว์ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น แช่น้ำเกลือ (Grin Cure) หมักเกลือ (Wet Salted)

    อุตสาหกรรมฟอกหนัง คือ อุตสาหกรรมกลางน้ำของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ ซึ่งการฟอกหนัง เป็นการเปลี่ยนสภาพหนังดิบ (Raw hides and skin) ให้สามารถนำมาย้อมสีและตกแต่งหนังเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

    ขั้นตอนทั้งการหมักหนังและฟอกหนังจำเป็นต้องใช้เกลือบริสุทธิ์ เพื่อช่วยยืดอายุของหนังให้มีคุณสมบัติที่ดี ก่อนจะผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในขั้นสุดท้ายต่อไป

  • ผลิตภัณฑ์ View »
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายView »