ตลาดในประเทศ

 

 

        ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจเกลือบริสุทธิ์ในประเทศไทย มีกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมมากมายซึ่งไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสและซอส อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมห้องเย็น โรงงานผลิตน้ำแข็ง ฯลฯ เป็นต้น

เกลืออุตสาหกรรม ตรา  TRS

 

  

       บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกลืออุตสาหกรรมตลาดภายในประเทศ  พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศดังนี้

 

ลูกค้าในกรุงเทพปริมลฑล และภาคกลาง 

ติดต่อแผนกขายสำนักงานใหญ่

1016 ชั้น 1 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์      02- 236-8962-8 ต่อ 35 หรือ 18 

โทรศัพท์มือ  085-111-3259

แฟกซ์          02-236-8969

  E-mail    sales_dept@trs.co.th

 

ลูกค้าเขตภาคอีสานและเหนือตอนบน ติดต่อ 

ติดต่อศูนย์ขายโคราช

146 หมู่ 3 ตลาดแค-พิมาย ตำบลกระเบื้องใหญ่ 
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

โทรศัพท์     044-917-109-11,
                   044-201-300-2

แฟกซ์        (044) 201-141 ต่อ 102, 
                  (044) 201-140 ต่อ 181

E-mail sales_korat@trs.co.th

 

 

 เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปรุงทิพย์ , เกลือทิพย์


        บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้จัดจำหน่ายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ตรา ปรุงทิพย์ และเกลือทิพย์ ตลาดในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

ที่อยู่ : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) แผนกผลิตภัณฑ์ 1 

2156 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกระปิ 

เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ :  0-2318-0062 #1626

โทรสาร   : 0-2716-6156  

E-mail : benjaphun.s@gmail.com