อุตสาหกรรมยา

     ผลิตภัณฑ์ Pure Sodium Chloride เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งได้ตามมาตรฐาน  British Pharmacopoeia 1998 (BP) Grade มีการบรรจุภายในห้องระบบปิด (Closed System) และได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำต่างๆ ได้นำ Pure Sodium Chloride ตรา TRS ไปใช้ในการผลิตน้ำเกลือ (Normal Saline Solution) และอื่นๆ 

 

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยาที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์

     - องค์การเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข

     - บริษัทยาในประเทศ  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และบังคลาเทศ

  • ผลิตภัณฑ์ View »
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายView »