หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลืออุตสาหกรรม » อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส...

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส

     อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรส เช่น ซอสปรุงรส ผงปรุงรส  ซีอิ๊ว น้ำปลา ส่วนใหญ่ใช้เกลือบริสุทธิ์ TRS เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งผู้ผลิตอาหารชั้นนำไว้วางใจในคุณภาพของเกลืออุตสาหกรรม TRS ที่สะอาด บริสุทธิ์ ความชื้นต่ำทำให้ง่ายต่อการผลิต ราคาคงที่ ทำให้ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี เกลือปรุงรสที่ได้มาตรฐานสากล 

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 

      - น้ำเกลือที่ได้จากการละลายจะใสสะอาด  ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

      - ลดขั้นตอนการกรอง  สามารถนำไปใช้ได้ทันที  ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

      - ราคาคงที่และมีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการผลิตตลอดปี

 

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์
      

บริษัท กิ่วไป้ จำกัด
บริษัท โกลเดนท์ฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท โชควิวัฒน์อุตสากรรมการผลิต จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนสเล่ แมนนิวแฟ็คเชอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พรีเมียร์แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงหงึ่เชียง

และบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสอาหารกว่า 200 แห่ง

 

  • ผลิตภัณฑ์ View »
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายView »