ธุรกิจ SME

     ลูกค้า SME ด้านอาหารและเครื่องปรุงรส กว่า 1,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งเดิมใช้เกลือทั่วไป เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้เกลือบริสุทธิ์ ตรา TRS แทน เพราะมั่นใจในมาตรฐานการผลิต  ความสะอาด ราคาคงที่ จึงช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดี เช่น

- โรงงานผลิตขนมปัง ขนมขบเคี้ยวต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบ มันฝรั่ง  ปลาหมึก ปลาเส้น ถั่วทอด ถั่วอบ

- โรงผลิตแป้งขนมจีน เช่น โรงขนมจีนดอนเมือง,แปดริ้ว

- โรงผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นหมี่  บะหมี่ วุ้นเส้น

- โรงผลิตไส้กรอก กุนเชียง แหนม หมูยอ หมูหยอง หมูแผ่น

- โรงผลิตแหนม โรงผลิตลูกชิ้น 

- โรงงานทำกะปิ โรงงานปลาเค็ม ปลาส้ม ปลาร้า ปลาหวาน ปลาดแดดเดียว ไข่เค็ม

- โรงงานอาหารกระป๋อง  โรงงานผักดอง ผลไม้ดอง

- โรงงานผลิตพริกแกง น้ำพริกเผา  เช่น อาณาจักรน้ำพริก น้ำพริกนิตยา

- โรงงานผลิตซอส เครื่องปรุงรส และน้ำปลา

- โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งและแปรรูป

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 

     1. สะดวกในการคลุกเคล้ากับวัตถุดิบอื่น เพราะเกลือกระจายตัวได้ดี

     2. ผลิตภัณฑ์มีรสชาติสม่ำเสมอ

     3. ลดปริมาณการใช้เกลือลง 10-15% ของเกลือทั่วไป ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก

     4. ปลอดภัยจากปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันซึ่งทำให้เกิดกลิ่นหืน เนื่องจากเกลือ TRS

         มีอนุมูลของโลหะซึ่งเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันน้อย

 

 

  • ผลิตภัณฑ์ View »
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายView »