หน้าหลัก :ข่าวและกิจกรรม » TRS มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554...

TRS มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554

          ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการ และ คุณดาราณี อัตตะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้ คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี