หน้าหลัก :ข่าวและกิจกรรม » บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ร่วมสมทบทุน กับ AGC Gr...

บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ร่วมสมทบทุน กับ AGC Group

         บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด ร่วมสมทบทุนกับ AGC Group บริจาคเงินแก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 400,000 บาท