อุตสาหกรรมฟอกย้อม

ถุงสาน
  • เกลือย้อมผ้า 97.5%
    ขนาดบรรจุ 25/50 กก.
  • เกลือย้อมผ้า 99.9%
    ขนาดบรรจุ 50 กก.
ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่ : บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทร. 02-575-8430-8 แฟกซ์ : 02-675-8439

E-mail : salt@kcsalt.com